X
X
top

Over Violencia

Over Violencia

Heden

Violencia voelde al snel dat er nood was aan een breder aanbod dan enkel een muziekwerking. Onze doelgroep heeft naast het muziekthema een grote interesse in sport en (urban) dans. Met het uitwerken van een meer structurele werking, implementeert Violencia vanaf september 2020 een wekelijks dans-, sport- en muziekaanbod in Antwerpen.

Violencia begeleidt jongeren op maatschappelijk en artistiek vlak met individuele trajectbegeleiding. Coaches begeleiden hen persoonlijk en maatschappelijk, en ondersteunen hen in hun talentontwikkeling. Hierbinnen is alle ruimte voor thema’s die onze jongeren bezighouden, en passen we ons aanbod aan op de noden die we opvangen.

Historie

Violencia kent zijn oorsprong in Rotterdam, Nederland. Matthijs Spittel (1991) voelde dat er nood was aan een professioneel muziekplatform voor talentvolle (kans)arme jongeren met een migratieachtergrond, die in aanraking komen of kwamen met politie en justitie. Veel van deze jongeren vinden hun weg niet tot het bestaande, vaak klassieke, cultureel- maatschappelijk aanbod. Op deze manier worden deze jongeren uitgesloten van talent- en persoonlijkheidsontwikkeling. Vanuit deze nood ontstond in 2010 een muzikale talentenjacht voor Rotterdamse jongeren.

Vanuit de overtuiging dat Antwerpen ook nood had aan een dergelijk creatief platform waar persoonlijkheids- en artistieke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning van talentvolle jongeren centraal staat, zet Matthijs in 2016 een piloteditie in Antwerpen op. Met succes: vanaf 2017 is Violencia een vzw. Daarna werkt Violencia meer en meer toe naar de structurele werking zoals hij nu is. Vanaf september 2020 breidt Violencia zijn werking uit met een structureel, wekelijks aanbod van muziek, dans en sport.

Violencia is een bondgenoot in de strijd tegen ongelijkheid vanuit de kracht van onze jongeren. Tegelijkertijd is Violencia een veilige plaats voor jongeren die op basis van hun achtergrond en identiteit een grote afstand ervaren tot cultureel-maatschappelijke ontwikkeling. Violencia streeft naar het aanbieden van een toegankelijk artistiek aanbod waar maatschappelijke thema’s en persoonlijkheidsontwikkeling van de jongeren centraal staan. Daarbij richten we ons op een inclusieve groep jongeren, die we met muziek, dans of sport een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.

Missie

Violencia is een sociaal-artistieke organisatie die vanuit de kracht van jongeren werkt. Wij focussen ons op talentvolle jongeren die hun weg niet vinden tot het reguliere aanbod van muziek-, dans- en sportaanbod in Vlaanderen. Veel jongeren binnen onze achterban hebben een migratieachtergrond, komen uit (kans)arme gezinnen en sommige van hen komen of kwamen in aanraking met politie en justitie.

Violencia spreekt de taal van deze jongeren, en kan hen daarom op een toegankelijke manier betrekken bij ons muziek-, dans- en sportaanbod. Wij zorgen ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en hierin kunnen doorgroeien. Hierbij staan thema ́s centraal die belangrijk zijn binnen de leefwereld van onze jongeren. We begeleiden jongeren op zowel maatschappelijk als artistiek vlak door middel van individuele trajectbegeleiding. Wanneer het verhaal van een jongere meer ondersteuning vereist dan Violencia kan aanbieden, verwijzen wij door naar maatschappelijke partners.

Visie

Violencia wil de verbindende factor zijn tussen jongeren en maatschappelijke en culturele spelers door jongeren de kans te geven zich ten volle te ontplooien binnen verschillende artistieke disciplines. Violencia representeert een diverse en inclusieve groep jongeren. Deze groep jongeren ziet zich vaak ondergerepresenteerd binnen de Vlaamse jongerencultuur.

Violencia wil hun stem laten gelden door hen een platform aan te bieden dat nauw aansluit op hun leefwereld. Violencia wil een bondgenoot zijn in de strijd tegen ongelijkheid vanuit de kracht van jongeren. Violencia streeft naar het aanbieden van een toegankelijk artistiek aanbod waar maatschappelijke thema’s en persoonlijkheidsontwikkeling van onze jongeren centraal staan.

© 2019 Violencia Group