X
X
top

Over Violencia

Over Violencia

1. Youth Academy
Violencia biedt een wekelijks muziek-, dans- en sportaanbod aan.
Jongeren tussen de twaalf en 26 jaar kunnen op een laagdrempelige manier deelnemen aan dit aanbod. Hierbij staat de deelname aan ons artistiek en sportaanbod centraal. Of je nu deelneemt voor je plezier of ontspanning, of vanuit de wens om (semi-professioneel) door de groeien: bij Violencia neem je deel zonder voorwaarden. Onze lessen worden begeleid door coaches, die de jongeren persoonlijk, artistiek en in hun talentontwikkeling ondersteunen.

2. Individuele begeleiding
Violencia scout en begeleidt ‘ruwe diamanten’. Tijdens eigen en externe evenementen scout Violencia talentvolle jongeren op het gebied van sport en muziek. Vervolgens betrekken we hen bij de werking van Violencia. In een intakegesprek toetsen wij of de jongere openstaat voor een semi-professionele begeleiding in zijn of haar passie. Samen met de jongere werken we een individueel begeleidingstraject uit.

3. Semi-professionele begeleiding
Violencia begeleidt jongeren in samenwerking met commerciële partijen. Als een artiest klaar is om een volgende stap te nemen, dan werken wij samen wij samen met professionele voetbalclubs en muzikale commerciële partijen om hen professioneel te laten door groeien. De jongere kan op ondersteuning van Violencia rekenen wanneer er een contract met een club of muzikale partij wordt getekend.

Historie

Violencia kent zijn oorsprong in Rotterdam, Nederland. Het idee van Violencia ontstond vanuit het gebrek aan een laagdrempelig platform waar (kans)arme, talentvolle jongeren met een migratieachtergrond zich persoonlijk en artistiek kunnen ontwikkelen. Veel van deze jongeren vinden hun weg niet tot het bestaande, vaak klassieke, cultureel- maatschappelijk aanbod. Op deze manier worden deze jongeren uitgesloten van talent- en persoonlijkheidsontwikkeling. Vanuit deze nood ontstond in 2010 een muzikale talentenjacht voor Rotterdamse jongeren.

Vanuit de overtuiging dat Antwerpen ook nood had aan een dergelijk creatief platform waar persoonlijkheids- en artistieke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning van talentvolle jongeren centraal staat, ontstond de piloteditie in 2016 in Antwerpen. Met succes: vanaf 2017 is Violencia een vzw. Daarna werkt Violencia meer en meer toe naar de structurele werking zoals hij nu is. Vanaf september 2020 breidt Violencia zijn werking uit met een structureel, wekelijks aanbod van muziek, dans en sport.

Violencia is een bondgenoot in de strijd tegen ongelijkheid vanuit de kracht van onze jongeren. Tegelijkertijd is Violencia een veilige plaats voor jongeren die op basis van hun achtergrond en identiteit een grote afstand ervaren tot cultureel-maatschappelijke ontwikkeling. Violencia streeft naar het aanbieden van een toegankelijk artistiek aanbod waar maatschappelijke thema’s en persoonlijkheidsontwikkeling van de jongeren centraal staan. Daarbij richten we ons op een inclusieve groep jongeren, die we met muziek, dans of sport een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.

Missie

Violencia is een sociaal-artistieke organisatie die vanuit de kracht van jongeren werkt. Wij focussen ons op talentvolle jongeren die hun weg niet vinden tot het reguliere aanbod van muziek-, dans- en sportaanbod in Vlaanderen. Veel jongeren binnen onze achterban hebben een migratieachtergrond, komen uit (kans)arme gezinnen en sommige van hen komen of kwamen in aanraking met politie en justitie.

Violencia spreekt de taal van deze jongeren, en kan hen daarom op een toegankelijke manier betrekken bij ons muziek-, dans- en sportaanbod. Wij zorgen ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en hierin kunnen doorgroeien. Hierbij staan thema ́s centraal die belangrijk zijn binnen de leefwereld van onze jongeren. We begeleiden jongeren op zowel maatschappelijk als artistiek vlak door middel van individuele trajectbegeleiding. Wanneer het verhaal van een jongere meer ondersteuning vereist dan Violencia kan aanbieden, verwijzen wij door naar maatschappelijke partners.

Visie

Violencia wil de verbindende factor zijn tussen jongeren en maatschappelijke en culturele spelers door jongeren de kans te geven zich ten volle te ontplooien binnen verschillende artistieke disciplines. Violencia representeert een diverse en inclusieve groep jongeren. Deze groep jongeren ziet zich vaak ondergerepresenteerd binnen de Vlaamse jongerencultuur.

Violencia wil hun stem laten gelden door hen een platform aan te bieden dat nauw aansluit op hun leefwereld. Violencia wil een bondgenoot zijn in de strijd tegen ongelijkheid vanuit de kracht van jongeren. Violencia streeft naar het aanbieden van een toegankelijk artistiek aanbod waar maatschappelijke thema’s en persoonlijkheidsontwikkeling van onze jongeren centraal staan.

© 2019 Violencia Group